Dzięki Darczyńcom nasi podopieczni mają szansę na poprawę jakości życia i lepszą przyszłość. Fundacja także we własnym zakresie stara się o pozyskanie dodatkowych środków finansowych, m.in. poprzez organizowanie dedykowanych zbiórek pieniężnych na konkretne, zgłaszane do nas projekty.

Fundacja informuje o prowadzonych przez siebie programach i konkursach, starając się jak najszerzej przekazać zainteresowanym informacje o możliwościach oraz regułach ubiegania się o finansowanie.

Wykorzystując naszą wiedzę i zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie, przekazujemy je młodszym od nas, przyszłym adeptom rynku pracy i życia w społeczeństwie. Aby jeszcze lepiej przybliżyć czym zajmuje się Fundacja i pokazać obszary naszej działalności, poniżej prezentujemy spis aktualnie prowadzonych projektów:


PREZENTY ŚWIĄTECZNE DLA NASZYCH PODOPIECZNYCH
W dniu 11 grudnia 2019 roku przekazaliśmy prezenty świąteczne Pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu. Życzymy wszystkiego dobrego z okazji Świąt.
BYLIŚMY NA GALI 50-LECIA DPS NR 1 W SOSNOWCU
W dniu 28 maja 2019 roku odbyła się Gala Jubileuszowa 50-lecia istnienia Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu. Nasza Fundacja została oficjalnie zaproszona i miała przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu w ramach podziękowania DPS nr 1 za dotychczasową współpracę i wsparcie. Gratulujemy!
PRZEKAZALIŚMY WSPARCIE DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 W SOSNOWCU
W odpowiedzi na zgłaszane przez DPS nr 1 w Sosnowcu zapotrzebowanie na artykuły codziennego użytku, z przyjemnością przekazaliśmy 14 kompletów pościeli. Pościel została zakupiona z środków własnych Fundacji oraz darowizn darczyńców. Liczymy na to, że przekazana pościel będzie dobrze służyła seniorom będącym mieszkańcami tej placówki.
PODZIĘKOWANIA OD DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 W SOSNOWCU
Jest nam niezmiernie miło, bowiem w dowód naszej pracy i dobrych intencji, jakimi kierujemy się na co dzień w pracy Fundacji, otrzymaliśmy oficjalne podziękowania od Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu. My także dziękujemy.
OGŁOSILIŚMY ZBIÓRKĘ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DLA DPS NR 1 W SOSNOWCU
Ogłosiliśmy zbiórkę środków pieniężnych na pomoc rzeczową dla Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu. Wszystkich
PRZEKAZALIŚMY SPRZĘT LECZNICZY I REHABILITACYJNY DLA DPS NR 1 W SOSNOWCU
Informujemy, że w odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie, przekazaliśmy do DPS nr 1 w Sosnowcu sprzęt leczniczy
PRZEKAZALIŚMY ARTYKUŁY CODZIENNEGO UŻYTKU DLA DPS NR 1 W SOSNOWCU

Informujemy, że w odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie, przekazaliśmy do DPS nr 1 w Sosnowcu artykuły codziennego użytku - w tym obrusy plamoodporne, zakupione z środków własnych Fundacji.

PRZEKAZANIE SPRZĘTU TEKSTYLNEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NUMER 1 W SOSNOWCU

Informujemy, że w połowie stycznia 2019 roku, w odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie, przekazaliśmy do DPS nr 1 w Sosnowcu "sprzęt tekstylny", zakupiony z środków własnych.

PRZEKAZANIE WSPARCIA RZECZOWEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NUMER 1 W SOSNOWCU
W odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie, przekazaliśmy sprzęt leczniczy i rehabilitacyjny do DPS nr 1 w Sosnowcu.
PRZEKAZANIE POMOCY MATERIALNEJ - PODOPIECZNEJ DPS NR 1
W ramach realizacji celów statutowych Fundacji określonych w §2 ust. 1.1 zadecydował o objęciu bezterminowo indywidualną opieką jednego z mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu. Dzięki zaangażowaniu darczyńców, przekazaliśmy podopiecznej Pani Krystynie pomoc materialną w postaci środków leczniczych i codziennego użytku.
CYKL WYKŁADÓW W ZAKRESIE PODSTAW EKONOMII DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I LICEÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Cykl wykładów rozpocznie się w lutym 2019 roku w liceach na terenie Warszawy. Zakończenie wykładów planowane jest na kwiecień / maj 2019 roku.

Zakres tematyczny wykładów:

1. Ogólne zasady funkcjonowania gospodarki i podstawy ekonomii.

2. Jak przełożyć prawa zachodzące w gospodarce oraz umiejętności stosowania zasad rachunku ekonomicznego na możliwości inwestowania i pomnażania kapitału?

3. Czy wiek determinuje sposób lokowania kapitału? Zasady inwestowania w różnych fazach życia.

4. Twój przyszły zawód czyli praca w branży finansowej. Jakie są możliwości, korzyści, koszty oraz jakie kroki warto podjąć aby stać się 'rekinem biznesu'.

POMOC RZECZOWA - ZAKUP PRZEDMIOTÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 W SOSNOWCU 
I PRZEKAZANIE SPRZĘTU LECZNICZEGO ORAZ REHABILITACYJNEGO.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 5.07.2018 r., odpowiadając na zapotrzebowanie zgłoszone przez Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu (DPS nr 1), przekazaliśmy sprzęt leczniczy i rehabilitacyjny dla mieszkańców DPS nr 1. Sprzęt został zakupiony ze środków własnych Fundacji. Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację z tego wydarzenia, w którym z ramienia Fundacji uczestniczyła nasza członek zarządu Pani Iga Stępień.

POMOC RZECZOWA – ZBIÓRKA FUNDUSZY NA POMOC RZECZOWĄ DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 W SOSNOWCU NA SPRZĘT LECZNICZY I REHABILITACYJNY
Zarząd Fundacji w dniu 17 lipca 2018 r. zdecydował o rozpoczęciu dwumiesięcznej zbiórki środków dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Sosnowcu. Zachęcamy do wsparcia tej szlachetnej inicjatywy.
POMOC RZECZOWA – ROZPOCZĘCIE ZBIÓRKI FUNDUSZY NA SPRZĘT LECZNICZY I REHABILITACYJNY ORAZ NA PREZENTY ŚWIĄTECZNE
Zarząd Fundacji zdecydował o rozpoczęciu zbiórki środków dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Sosnowcu na zakup sprzętu leczniczego i rehabilitacyjnego oraz prezentów świątecznych. Zbiórka trwa do 10 grudnia 2018 roku. Zachęcamy do wsparcia tej szlachetnej inicjatywy.
OBJĘCIE INDYWIDUALNĄ OPIEKĄ JEDNEGO MIESZKAŃCA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Zarząd Fundacji zdecydował o objęciu bezterminowo opieką jednego mieszkańca DPS nr. 1 w Sosnowcu

Chcesz wspomóc nasze inicjatywy?