Nasze projekty

Dzięki Darczyńcom nasi podopieczni mają szansę na poprawę jakości życia i lepszą przyszłość. Fundacja także we własnym zakresie stara się o pozyskanie dodatkowych środków finansowych, m.in. poprzez organizowanie dedykowanych zbiórek pieniężnych na konkretne, zgłaszane do nas projekty.

Fundacja informuje o prowadzonych przez siebie programach i konkursach, starając się jak najszerzej przekazać zainteresowanym informacje o możliwościach oraz regułach ubiegania się o finansowanie.

Wykorzystując naszą wiedzę i zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie, przekazujemy je młodszym od nas, przyszłym adeptom rynku pracy i życia w społeczeństwie. Aby jeszcze lepiej przybliżyć czym zajmuje się Fundacja i pokazać obszary naszej działalności, poniżej prezentujemy spis aktualnie prowadzonych projektów: