W naszej codziennej pracy spotykamy się ze zrozumieniem firm, instytucji i osób, które doceniają nasze starania na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych oraz bezinteresownie nas wspierają. Dziękujemy!