Statut fundacji

Działalność na rzecz wspierania godnego życia i ochrony praw osób starszych

w tym w szczególności niesienie pomocy osobom starszym przez identyfikowanie ich potrzeb i prowadzenie działań na rzecz ich zaspakajania, oraz wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania marginalizacji osób starszych.

globeico

Działalność w zakresie promowania i szerzenia wiedzy ekonomicznej wśród dzieci i młodzieży


Dowiedz się więcej  »

Nasze inicjatywy

Cykl wykładów w zakresie podstaw ekonomii dla dzieci ze szkół podstawowych i liceów w Sosnowcu w roku szkolnym 2018/2019


Pomoc rzeczowa - zakup przedmiotów dla domu pomocy społecznej nr 1 w Sosnowcu i przekazanie sprzętu leczniczego oraz rehabilitacyjnego


Pomoc rzeczowa - zbiórka funduszy na pomoc rzeczową dla domu pomocy społecznej nr 2 w Sosnowcu na sprzęt leczniczy i rehabilitacyjny

Prowadzisz firmę i chcesz nam pomóc?