Współpraca

Jeśli przedmiot działalności naszej Fundacji jest dla Ciebie ważny i chciałbyś włączyć się w inicjatywy, które prowadzimy, wesprzyj nas, dołącz do nas lub skontaktuj się z nami. Razem możemy znacznie więcej.

RODO w Fundacji Oluś i Stanisław

Szanowny Użytkowniku,

Fundacja Oluś i Stanisław jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, której celem jest wspieranie godnego życia i ochrona praw osób starszych oraz działalność na rzecz szerzenia wiedzy ekonomicznej wśród dzieci i młodzieży.

Realizując nasze działania zbieramy i przetwarzamy dane osobowe partnerów, darczyńców, pracowników oraz wolontariuszy aby skutecznie realizować zadania Fundacji.

Prosimy abyś zapoznał się z przepisami, które aktualnie obowiązują, dla pełnej wiedzy i poczucia bezpieczeństwa we współpracy z nami.

RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na działalność mi. in. organizacji i stowarzyszeń – w tym także naszej Fundacji.

Najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie obowiązują od 25 maja 2018 roku.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są np.: imię i nazwisko,  adres, telefon, identyfikator internetowy ale także stan zdrowia, stan cywilny, sytuacja ekonomiczna czy sytuacja prawna.

Kto przetwarza dane?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest fundacja Oluś i Stanisław z siedzibą w Warszawie przy ul. Gontarskiej 14B („Fundacja”), adres e-mail: kontakt@olusistanislaw.pl, tel. +48 537 403 185

Dlaczego zbieramy dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej, a w przypadkach realizowania celów Fundacji występują następujące podstawy prawne:

  • Niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy darowizny, której jesteś stroną jako darczyńca.
  • Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora czyli Fundację.
  • Twoja dobrowolna zgoda. Bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest możliwe wsparcie Fundacji.
  • Prawne zobowiązania np.: przekazanie materiałów na żądanie uprawnionego organu.

Jak przetwarzamy dane osobowe?  

Twoje dane w Fundacji przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Po wskazanym okresie czasu Twoje dane podlegają usunięciu z baz elektronicznych Fundacji lub zniszczeniu jeśli są w formie papierowej.

Czy udostępniamy komuś Twoje dane?

Twoje dane mogą być przekazywane innym odbiorcom jedynie w niezbędnym zakresie, np.: instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom w celu realizacji usługi. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

Jakie mam prawa? 

Zgodnie z RODO przysługują Ci określone prawa wobec Twoich danych i ich przetwarzania. Masz prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.
Jeśli masz pytania, pod adresem e –mail  kontakt@olusistanislaw.plzgłoś uwagi dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.