Polityka prywatności

Fundacja Oluś i Stanisław prowadząc serwis internetowy szczególną uwagę zwraca na ochronę prywatności użytkowników. Niniejsza Polityka ma na celu wyjaśnienie, jakie dane użytkowników serwisu internetowego i w jakim celu przetwarza Fundacja.

Dane osobowe użytkowników

Prowadząc serwis internetowy Fundacja gromadzi następujące dane osobowe użytkowników tych serwisów:

  • dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji na szkolenia, konferencje, inne wydarzenia edukacyjne – w zakresie i w celu określonym w formularzu rejestracyjnym wypełnianym przez użytkownika;
  • dane osobowe niezbędne do skorzystania z oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży;
  • dane osób kontaktujących się z Fundacją telefonicznie, poprzez e-mail – w zakresie i w celu niezbędnym do odpowiedzi na pytanie, w związku z którym użytkownik kontaktuje się z Fundacją.
  • dane osobowe osób wspierających Fundację (w szczególności: darczyńców) – w zakresie i w celu określonym w formularzach, wypełnianych przy deklarowaniu przez użytkownika udzielenia Fundacji odpowiedniego wsparcia.
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest fundacja Oluś i Stanisław z siedzibą w Warszawie przy ul. Gontarskiej 14B („Fundacja”), adres e-mail: kontakt@olusistanislaw.pl [proszę o potwierdzenie, że taki będzie ogólny adres email], tel. [do dodania – prześlemy na początku przyszłego tygodnia]Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wysyłając e-mail na adres e-mail kontakt@olusistanislaw.pl
  • W razie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych świadczenie niektórych usług z serwisów Fundacji może okazać się niemożliwe.